Podatki i Księgowość

Spółka Inwestycje Finanse Nieruchomości zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych zarówno polskich jak i z kapitałem zagranicznym. Począwszy od pomocy w trakcie zakładania spółek jak i ich późniejszej rejestracji poprzez obsługę podmiotów działających aktywnie na rynku, na przeprowadzaniu procesu likwidacji kończąc.

Do usług oferowanych przez IFN zaliczyć można:

Wszystkie wyżej wymienione usługi mogą być realizowane w ramach stałych umów o współpracy oraz jako jednorazowe zlecenia.
Inwestycje Finanse Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie; adres: 31-351 Kraków, ul. Katowicka 1
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000267137
NIP: 677-22-79-258, REGON: 120354156